Hubungi Kami

Maklum Balas Cadangan / Pertanyaan

MAKLUMAN PENTING !
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI pada Isnin, 9 September 2019 telah disiarkan dalam Warta Persekutuan pada 3 September 2018. Ia merupakan salah satu Hari Kelepasan Am di seluruh negara seperti mana tersenarai dalam Jadual Pertama di bawah Akta Hari Kelepasan 1951 [Akta 369]. Sehubungan ini, tiada perubahan tarikh berhubung Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong XVI bagi tahun 2019.

 


Borang maklum balas atas talian ini adalah merupakan satu daripada saluran yang membolehkan pengguna mengemukakan pertanyaan atau cadangan bagi memperbaiki hal-hal berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan sistem penyampaian Laman Web BKPP, JPM

 

 Nama Penuh

 Alamat Emel

 No. Telefon

 Cadangan / Pertanyaan

Saya mengesahkan maklumat yang diberikan adalah benar.

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373