Timbalan Menteri

 (2) YB DATUK WIRA DR. MD FARID BIN MD RAFIK

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Aras 10, Blok E2, Kompleks E,
62502 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8883 7000
(4) YB TUAN EDDIN SYAZLEE BIN SHITH

Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia,
Kementerian Komunikasi dan Multimedia,
Lot 4G9, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8911 5114
(6) YB TUAN SIM TZE TZIN

Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,
Aras 17, Wisma Tani,
No. 28, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62624 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8870 7001
(8) YB PUAN HAJJAH FUZIAH BINTI SALLEH

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Pejabat Timbalan Menteri,
Aras 9, Blok A,
Kompleks Islam Putrajaya,
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Presint 3,
62100 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8870 7040
(10) YB TUAN MUHAMMAD BAKHTIAR BIN WAN CHIK

Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya,
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya,
No.2, Menara 1, Jalan P5/6,
Presint 5,
62200 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8000 8000
(12) YB TENGKU ZULPURI SHAH BIN RAJA PUJI

Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli,
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli,
Aras 16, Wisma Sumber Asli,
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8886 1617/1618
(14) YB PUAN TEO NIE CHING

Timbalan Menteri Pendidikan,
Kementerian Pendidikan,
Aras 10, Blok E8,
Kompleks E,
62604 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8884 6025
(16) YB DR. ONG KIAN MING

Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
Tingkat 28, Menara MITI, No. 7,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 KUALA LUMPUR.
Talian Am : 03-6200 0050
(18) YB TUAN HAJI MOHD. ANUAR BIN MOHD TAHIR

Timbalan Menteri Kerja Raya,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 5, Blok A, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 KUALA LUMPUR.

Talian Am : 03-2771 4009
(20) YB TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Aras 3, Blok Barat,
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8872 7204
(22) YB DATUK MOHD AZIS BIN HAJI JAMMAN

Timbalan Menteri Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri,
Blok D1, Kompleks D,
62546 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8000 8000
(24) YB SENATOR DATO' MARZUKI BIN HAJI YAHYA

Timbalan Menteri Luar Negeri,
Kementerian Luar Negeri,
Aras 3, Wisma Putra, No 1, Jalan Wisma Putra,
Presint 2,
62602 PUTRAJAYA.
Talian Am : 03-8887 4005
(26) YB SENATOR TUAN LIEW CHIN TONG

Timbalan Menteri Pertahanan,
Kementerian Pertahanan,
Tingkat 5, Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 KUALA LUMPUR.
Talian Am : 03-2071 5040


Bilangan Timbalan Menteri: 27
Tarikh kemaskini: 18 Februari 2019

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373