Korporat

Visi, Misi, Dasar Kualiti dan Moto

Visi

Peneraju Keurus Setiaan Mesyuarat Tertinggi Kerajaan dan Pentadbiran Eksekutif Berkualiti.

 

Misi

Menguruskan dan Memudah Cara Mesyuarat-mesyuarat Tertinggi Kerajaan  dan Urusan Eksekutif Berkaitan Parlimen dan Pelantikan Bagi Merealisasikan Hasrat Pihak Berkepentingan Melalui Penyediaan Perkhidmatan Secara Komprehensif dan Berintegriti.

 

Dasar Kualiti

Kami adalah komited kepada pengeluaran output yang berkualiti tinggi dengan matlamat konsep zero defect dan sentiasa berusaha ke arah menghayati nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam

 

Moto

Cepat, Tepat dan Sempurna

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373
Aduan dan Maklum BalasAduan & Maklum Balas

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373
Aduan dan Maklum BalasAduan & Maklum Balas