Korporat

Fungsi-Fungsi Teras BKPP

01 Mengurus mesyuarat–mesyuarat tertinggi Kerajaan yang dipengerusikan YAB Perdana Menteri dan YBhg. Ketua Setiausaha Negara;

02 Mengendalikan urusan-urusan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara berkaitan Takwim Parlimen dan mengurus setiakan mesyuarat penyelarasan Titah Diraja serta penyelarasan pertanyaan lisan/ bukan lisan/ Rang Undang-Undang/ usul;

03 Mengendalikan urusan-urusan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi Jabatan Perdana Menteri melibatkan penyelarasan pertanyaan lisan/ bukan lisan, pembentangan Rang  Undang-Undang/ usul dan penyediaan Ucapan Penggulungan YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Titah Diraja dan Perbekalan/ Perbekalan Tambahan;

04 Mengurus pelantikan bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri dan akta-akta tertentu; dan

05 Menjalankan kajian bersama-sama Agensi Pusat yang lain untuk  memperakukan saraan bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan akta-akta tertentu.

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373
Aduan dan Maklum BalasAduan & Maklum Balas

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373
Aduan dan Maklum BalasAduan & Maklum Balas