Tema        

Etika BKPP

 

1. TEKUN

 • melaksanakan tugas dengan rajin dan bersungguh-sungguh;
 • menumpukan sepenuh tenaga dan daya usaha bagi menghasilkan kerja atau perkhidmatan yang terbaik; dan
 • menyiapkan tugas tanpa sempadan waktu mengikut jadual dan matlamat yang ditetapkan.

2. JUJUR

 • sentiasa memperlihatkan sifat-sifat ikhlas dan tulus;
 • tidak mementingkan diri sendiri; dan
 • tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

3. PROFESIONAL

 • melaksanakan tugas secara objektif dengan teliti, tepat dan sempurna;
 • melaksanakan tugas mengikut semua peraturan rasmi dan keperluan yang ditetapkan dengan standard yang tinggi; dan
 • sentiasa membuat jangkaan tugas-tugas akan datang, membuat persediaan serta meningkatkan kaedah dan cara bekerja.

4. CEMERLANG

 • sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan dan kehebatan diri;
 • sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran bertugas; dan
 • sentiasa peka terhadap kehendak pelanggan, bersikap terbuka, bersedia menerima teguran serta memberi layanan yang saksama kepada mereka.

5. BERHEMAH

 • menunjukkan peribadi terpuji dan berakhlak;
 • berbudi bahasa, hormat-menghormati dan mesra terhadap rakan sepejabat dan pelanggan; dan
 • sentiasa berpakaian kemas, bersih dan bersopan semasa bertugas.

6. BERTANGGUNGJAWAB

 • memelihara serta menyimpan dokumen dan maklumat terperingkat di tempat selamat dan tidak menggunakannya untuk kepentingan peribadi;
 • tidak mendedahkan maklumat terperingkat kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya; dan
 • tidak membuat salinan dan tidak memusnahkan dokumen terperingkat tanpa arahan yang sah.

© Hakcipta Terpelihara 2015-2017 Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri
Paparan terbaik menggunakan pelayar web Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terkini.

Tarikh Kemaskini: 8 Mac 2018

Bilangan Pelawat :