MISI
Memudah cara penggubalan dasar dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan melalui penyediaan perkhidmatan yang terbaik bagi mesyuarat-mesyuarat tertinggi Kerajaan, urusan Parlimen dan pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan akta-akta tertentu

 

 

VISI
Sebagai organisasi utama yang kompeten dan efisien dalam memudah cara penggubalan dasar dan pemantauan pelaksanaan keputusan-keputusan penting Kerajaan